HEGYHÁT EGYESÜLET

A Hegyhát Egyesület tizenkilenc éve…

A Hegyhát Egyesület, 1997. februárjában alakult és a fővárosi, családban élő, értelmileg sérült embereknek biztosított sportolási lehetőséget tenisz, kerékpár és sí sportágakban egészen a legutóbbi évekig.

A rendezvények széles nyilvánosság mellett, szülők, testvérek és az értelmileg sérült emberek barátainak a részvételével kerültek lebonyolításra. Így próbáltuk megoldani az értelmileg sérült emberek felügyeletét, egyúttal elősegíteni az integrálódásukat az épek társadalmába.

Hegyhát Egyesület 2000-ben és 2001-ben volt, a csúcson, amikor hat ország, 120 résztvevőjével, köztük a Siketek- és nagyothallók budapesti szervezetének a részvételével négy napos, nemzetközi teniszversenyt, a. „Millenniumi Kupa, Hungary”-t rendezték.

Azóta, a bevételek egyre apadtak, míg elérkezett a 2006-os esztendő, amikor az állam által működtetett nagy elosztórendszerektől már nem kaptak semmi támogatást. 2004-től egyértelművé vált, hogy itt egy visszafordíthatatlan folyamatról van szó, amely az ország általános ellehetetlenülésének részeként, a Hegyhát Egyesületre is kivédhetetlen, negatív hatással volt. A Hegyhát Egyesület, a Budapest „Hegyvidék” XII. kerületi Önkormányzattól, 1997. őszétől bérelt ingatlanon, Sportpark építését szorgalmazta.

Az Egyesület úgy gondolta, hogy a Parkot, az értelmileg sérült embereket gondozó karitatív szervezetek és iskolák térítésmentesen használhatják majd. Sportolási, kirándulási lehetőséget biztosítva az értelmileg sérülteket gondozó, karitatív szervezeteknek és családi programok szervezésére. A szabad kapacitásokat pedig piaci alapon kívánták bérbe adni, és ez lett volna az a bevétel, amelyet a Park fenntartására és az értelmileg sérült emberekkel foglalkozó karitatív szervezetek támogatására tudtak volna fordítani. Ma már sajnos ez mind a múlté, és nem az Egyesület hibájából…

Sajnos, 2004-től, az ország általános állapotromlásának köszönhetően, az Egyesület lehetőségei is apadni kezdett. Egyre kevesebb pályázati pénz került meghirdetésre, a lehetőségek erősen beszűkültek. Az Egyesület vezetése – a lehetőségeken belül –, törekedett a tagjaink problémáival foglalkozni, de ez sajnos nem mindig sikerült.

Az eredeti sport központú tevékenység szép lassan átment a szabadidő mind hatékonyabb felhasználásába. Közös rendezvényeik éveken keresztül a Sváb hegy – János hegy természetjárásával, kerékpáros kirándulásokkal, és családi rendezvényekkel teltek.

Az Egyesület vezetése 2008 óta, tagjainak aktív érdekvédelmet biztosít, különösen azóta, hogy az Egyesület sportolói átlépték a 35 éves kort, mind rokkant nyugdíjasak lettek, szüleik közül egy vagy mindkettő elhunyt, kifejezetten megélhetési gondokkal küzdöttek - küzdenek, de a Hegyhát Egyesületet nem hagyták el.

Az Egyesület 2013 óta részt vesz az „Ébredések Alapítvány” (→) keretein belül működő „Barcsay Művész kör” (→) tevékenységében.

2015 ősze óta a „Barcsay Művész kör” tagjai közül néhányan csatlakoztak a Hegyhát Egyesülethez rendes tagként. Az Egyesület pedig kezdeményezte a saját nevének megváltoztatását, „Hegyhát Sport és Kulturális Egyesület” névre. A továbbiakban kulturális rendezvényeken való részvétellel, festészettel, színház- és filmszínház látogatással egészítik ki eddigi tevékenységüket.